به شهرساز خو ش آمدید . لطفا رایگان ثبت نام کنید یا وارد شوید ( ثبت نام | ورود )

وزارت راه و شهرسازی : به هرگونه واسطه‌گری نه بگویید/ پروژه‌ها در فضای رقابتی عرضه می‌شود/ امکان سرمایه‌گذاری به شرط انتقال دانش و فناوری به شرکت‌های ایرانی

وزیر راه و شهرسازی خطاب به سرمایه‌گذاران ایتالیایی تأکید کرد: پروژه‌های زیربنایی در فضایی رقابتی عرضه خواهد شد و از شما می‌خواهم در این همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها مستقیم و بدون واسطه عمل کنید. لینک منبع متن کامل »

وزارت راه و شهرسازی : به هرگونه واسطه‌گری نه بگویید/ پروژه‌ها در فضای رقابتی عرضه می‌شود/ امکان سرمایه‌گذاری به شرط انتقال دانش و فناوری به شرکت‌های ایرانی

وزیر راه و شهرسازی خطاب به سرمایه‌گذاران ایتالیایی تأکید کرد: پروژه‌های زیربنایی در فضایی رقابتی عرضه خواهد شد و از شما می‌خواهم در این همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها مستقیم و بدون واسطه عمل کنید. لینک منبع متن کامل »

وزارت راه و شهرسازی : به هرگونه واسطه‌گری نه بگویید/ پروژه‌ها در فضای رقابتی عرضه می‌شود/ امکان سرمایه‌گذاری به شرط انتقال دانش و فناوری به شرکت‌های ایرانی

وزیر راه و شهرسازی خطاب به سرمایه‌گذاران ایتالیایی تأکید کرد: پروژه‌های زیربنایی در فضایی رقابتی عرضه خواهد شد و از شما می‌خواهم در این همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها مستقیم و بدون واسطه عمل کنید. لینک منبع متن کامل »

وزارت راه و شهرسازی : به هرگونه واسطه‌گری نه بگویید/ پروژه‌ها در فضای رقابتی عرضه می‌شود/ امکان سرمایه‌گذاری به شرط انتقال دانش و فناوری به شرکت‌های ایرانی

وزیر راه و شهرسازی خطاب به سرمایه‌گذاران ایتالیایی تأکید کرد: پروژه‌های زیربنایی در فضایی رقابتی عرضه خواهد شد و از شما می‌خواهم در این همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها مستقیم و بدون واسطه عمل کنید. لینک منبع متن کامل »

وزارت راه و شهرسازی : به هرگونه واسطه‌گری نه بگویید/ پروژه‌ها در فضای رقابتی عرضه می‌شود/ امکان سرمایه‌گذاری به شرط انتقال دانش و فناوری به شرکت‌های ایرانی

وزیر راه و شهرسازی خطاب به سرمایه‌گذاران ایتالیایی تأکید کرد: پروژه‌های زیربنایی در فضایی رقابتی عرضه خواهد شد و از شما می‌خواهم در این همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها مستقیم و بدون واسطه عمل کنید. لینک منبع متن کامل »

وزارت راه و شهرسازی : به هرگونه واسطه‌گری نه بگویید/ پروژه‌ها در فضای رقابتی عرضه می‌شود/ امکان سرمایه‌گذاری به شرط انتقال دانش و فناوری به شرکت‌های ایرانی

وزیر راه و شهرسازی خطاب به سرمایه‌گذاران ایتالیایی تأکید کرد: پروژه‌های زیربنایی در فضایی رقابتی عرضه خواهد شد و از شما می‌خواهم در این همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها مستقیم و بدون واسطه عمل کنید. لینک منبع متن کامل »

وزارت راه و شهرسازی : به هرگونه واسطه‌گری نه بگویید/ پروژه‌ها در فضای رقابتی عرضه می‌شود/ امکان سرمایه‌گذاری به شرط انتقال دانش و فناوری به شرکت‌های ایرانی

وزیر راه و شهرسازی خطاب به سرمایه‌گذاران ایتالیایی تأکید کرد: پروژه‌های زیربنایی در فضایی رقابتی عرضه خواهد شد و از شما می‌خواهم در این همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها مستقیم و بدون واسطه عمل کنید. لینک منبع متن کامل »

وزارت راه و شهرسازی : به هرگونه واسطه‌گری نه بگویید/ پروژه‌ها در فضای رقابتی عرضه می‌شود/ امکان سرمایه‌گذاری به شرط انتقال دانش و فناوری به شرکت‌های ایرانی

وزیر راه و شهرسازی خطاب به سرمایه‌گذاران ایتالیایی تأکید کرد: پروژه‌های زیربنایی در فضایی رقابتی عرضه خواهد شد و از شما می‌خواهم در این همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها مستقیم و بدون واسطه عمل کنید. لینک منبع متن کامل »

وزارت راه و شهرسازی : به هرگونه واسطه‌گری نه بگویید/ پروژه‌ها در فضای رقابتی عرضه می‌شود/ امکان سرمایه‌گذاری به شرط انتقال دانش و فناوری به شرکت‌های ایرانی

وزیر راه و شهرسازی خطاب به سرمایه‌گذاران ایتالیایی تأکید کرد: پروژه‌های زیربنایی در فضایی رقابتی عرضه خواهد شد و از شما می‌خواهم در این همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها مستقیم و بدون واسطه عمل کنید. لینک منبع متن کامل »

وزارت راه و شهرسازی : به هرگونه واسطه‌گری نه بگویید/ پروژه‌ها در فضای رقابتی عرضه می‌شود/ امکان سرمایه‌گذاری به شرط انتقال دانش و فناوری به شرکت‌های ایرانی

وزیر راه و شهرسازی خطاب به سرمایه‌گذاران ایتالیایی تأکید کرد: پروژه‌های زیربنایی در فضایی رقابتی عرضه خواهد شد و از شما می‌خواهم در این همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها مستقیم و بدون واسطه عمل کنید. لینک منبع متن کامل »

نمایش مطالب بیشتر
RSSGoogle+FacebookTwitterMySpaceLinkedInFlickrYouTube
© Copyright 2013, All Rights Reserved. | Powered by shahrsaz co shahrsaz | Designed by Urbanity
رفتن به بالا